Install PPF for Cars

PLATINUM PACKAGE

Size S – 70,000,000 / Size M – 80,000,000
Size L – 90,000,000 / Size XL – 99,900,000

Gồm dán PPF cho toàn bộ thân xe

Thời gian thi công: 3~4 ngày (cả thời gian chờ film ổn định)

Bảo hành: 5 năm film không bong tróc, không ngả màu

Bảo dưỡng: 3 lần/ 1 năm / 5 năm

(Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất cho xe của bạn)

ULTIMATE PACKAGE

Size S – 20,000,000 / Size M – 24,000,000
Size L – 26,500,000 / Size XL – 29,500,000

Gồm dán PPF cho: Cản trước / Đèn pha / Gương chiếu hậu / Nắp capo / Vè trước

Thời gian thi công: 2 ngày (cả thời gian chờ film ổn định)

Bảo hành: 5 năm film không bong tróc, không ngả màu

Bảo dưỡng: 3 lần/ 1 năm / 5 năm

(Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất cho xe của bạn)

STANDARD PACKAGE

Size S – 8,500,000 / Size M – 9,500,000
Size L – 11,000,000 / Size XL – 12,500,000

Gồm dán PPF cho: Cản trước / Đèn pha / Gương chiếu hậu

Thời gian thi công: 2 ngày (cả thời gian chờ film ổn định)

Bảo hành: 1 năm film không bong tróc, không ngả màu

Bảo dưỡng: 3 lần/ 1 năm

(Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất cho xe của bạn)

DETAIL CUSTOM PACKAGE

Dán chi tiết nhỏ theo yêu cầu khách hàng:

 • Dán màn hình: 680,000 / 1 bộ
 • Chén cửa: 680,000 / 1 bộ (04 cái)
 • Cạnh cửa: 780,000 / 1 bộ (04 cửa)
 • Gương chiếu hậu: 1,280,000 / 1 bộ (02 cái)
 • Bậc cốp sau: 1,880,000 / 1 bộ
 • Đèn pha: 1,880,000 / 1 bộ (02 cái)
 • Đèn sau: 1,880,000 / 1 bộ (02 cái)
 • Bệ bước cửa: 2,580,000 / 1 bộ (04 cửa)
 • Nội thất: 1,500,000 – 3,180,000 / 1 bộ

Bảo hành: 1 năm film không bong tróc, không ngả màu

(Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất cho xe của bạn)

PANEL CUSTOM PACKAGE

Dán từng panel theo yêu cầu khách hàng:

 • Cản trước: 
  Size S – 6,000,000 / Size M – 7,200,000
  Size L – 8,500,000 / Size XL – 9,900,000
 • Cản sau: 
  Size S – 7,500,000 / Size M – 8,500,000
  Size L – 9,500,000 / Size XL – 12,500,000
 • Vè trước (02 bên): 
  Size S – 5,500,000 / Size M – 6,600,000
  Size L – 7,700,000 / Size XL – 8,500,000
 • Vè sau + lườn trên (02 bên):
  Size S – 21,000,000 / Size M – 23,300,000
  Size L – 24,600,000 / Size XL – 26,500,000
 • Capo 
  Size S – 7,000,000 / Size M – 9,600,000
  Size L – 10,500,000 / Size XL – 11,300,000
 • Lườn dưới (02 bên):
  Size S – 3,900,000 / Size M – 4,700,000
  Size L – 5,200,000 / Size XL – 5,500,000
 • Cửa trước (01 cửa):
  Size S – 3,500,000 / Size M – 3,900,000
  Size L – 4,300,000 / Size XL – 4,650,000
 • Cửa sau (01 cửa):
  Size S – 3,100,000 / Size M – 3,500,000
  Size L – 3,900,000 / Size XL – 4,700,000
 • 02 bên hông (04 cửa + 02 vè sau + 02 lườn trên):
  Size S – 35,000,000 / Size M – 41,000,000
  Size L – 43,000,000 / Size XL – 46,000,000

Bảo hành: 1 năm film không bong tróc, không ngả màu

Bảo dưỡng: 3 lần/ 1 năm

(Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá chính xác nhất cho xe của bạn)

error: Protected by AutoZkin Vietnam!!!